Denne hjemmeside er forum for Brønshøj Kirkevejs vejlaug.

 

Alle med en mening og holdning til vejens tilstand, lauget eller andre forhold vedrørende livet på BK er velkomne til at
deltage i debatten. Retten forbeholdes dog til at slette indhold på bloggen som ikke skrives i en respektfuld tone.

God fornøjelse - bestyrelsen for Brønshøj Kirkevejs vejlaug.

 

 

 

 

 

 

Klik på vores blog - opret dig med din email adresse og et kendenavn - f.eks. nr20 hvis du bor der.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

2700

 

 

Brønshøj Kirkevejs
vejlaug
af 1981

 

Kontakt bestyrelsen på
bestyrelse@bronshojkirkevej.dk

 

 

 

Kommer snart....
Nyt fra Generalforsamling december 2008Lidt stemningsbilleder fra årets korteste dag 21 december 2008


Brønshøj Kirkevej Syd, set fra krydset
Højlandsvangen/Brønshøj Kirkevej

Nordpå, fra samme sted

 

Gode links

Krak-kort Brønshøj Kirkevej - prøv at klikke på "skråkort"

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen: 4. juli 2010

 

Vi har alle modtaget brevet fra København Kommune vedrørende udbedring af vejen (ny belægning lavet som et samlet arbejde).

 

Bestyrelsen har naturligvis gjort indsigelse overfor kommunen idet vi ikke mener vejens stand er så dårlig at der skal ny belægning på det hele. Efter en lang dialog med kommunen som har strakt sig over det sidste år har vi endelig fået et møde i stand med kommunen for at diskutere mulighederne omkring trafikregulering / anvendelsen af Brønshøj Kirkevej. Det er bestyrelsens opfattelse af vejen benyttes i et omfang der burde føre til en re-klassificering af vejen - således at Københavns Kommune også deltager i vejens vedligehold økonomisk. Alternativt tillader kommunen at vi indfører nogle foranstaltninger til at regulere trafikken således den bliver på niveau med de andre veje i området.

 

Der er ingen tvivl om at den omfattende trafik på Brønshøj Kirkevej - især den tunge med lastbiler/busser m.v. slider uforholdsmæssigt meget på vejen - hvilket resulterer i store udgifter til vejens vedligehold fra de enkelte grundejere.

 

Desværre betyder offentlig privat fællesvej at kommunen bestemmer alt - og vi betaler !.

 

Uanset udfaldet af dialogen med kommunen er det bestyrelsens hensigt at få arbejdet udført direkte for som minimum at spare de 9% kommunen lægger oven i enterprisesummen (for at indhente et tilbud og sige ok. Det skæpper jo dejligt i en slunken kommunekasse). Vi har også fået nogle indikative priser fra andre leverandører der tyder på en noget lavere enterprise-sum hvis tilfældet bliver at vi må gennemføre renoveringen.

 

Endelig en bøn fra foreningens Kasserer - Husk venligst tydeligt at angive hvilket husnummer i indbetaler kontingent for hvis i har mulighed for at skrive en note eller andet i forbindelse med indbetalingen. Det letter afstemningsarbejdet meget og sparer foreningen for omkostninger ved at skulle involvere danske bank for at spore betalingens oprindelse.

 

Opdatering følger efter mødet med kommunen.